Koha që të ikim, kjo hapësire ku po jetojmë nuk mund të quhet më Shtet!

Nese mendoni qe nuk kam qef me jetu ne Kosove e keni gabim po pas ratifikimit te marreveshjesh Kosove – Serbi dhe tash qe do te miratohet edhe projektligji per amnesti i cili do te na legalizoj te gjitha porblemet dhe kriminelet ku na si qytetare duhet me ja nise me u tute per mireqenjen tone dhe me ja nise me mbajt arme per sigurine elementare.

Arsyet pse po du azil ne ndonje shtet Anglisht foles jane perfshi te gjitha ne nenin 3, veprat te cilat nese jane kry para 20 qershor-it 2013 nuk do te ndeshkohen nese:

1.1.1 vrasja e kryer në gjendje të afektit mendor (neni 148);
1.1.2 vrasja nga pakujdesia (neni 149);
1.1.3 vrasja e foshnjeve gjatë lindjes (neni 150);
1.1.4 lëndimi i lehtë trupor (neni 153);
1.1.5 pjesëmarrja në rrahje (neni 155);
1.1.6 shtrëngimi (neni 160);
1.1.7 kanosja (neni 161);
1.1.8 keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrave (neni 164);
1.3.4 kanosja (neni 185);
1.3.5 ngacmimi (neni 186);
1.3.6 sulmi (neni 187);
1.3.7 lëndimi i lehtë trupor (neni 188);
1.3.8 pjesëmarrja në rrahje (neni 190);
1.3.9 shtrëngimi (neni 195);
1.3.10 keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike
1.3.28vjedhja (neni 325);
1.3.29vjedhja e sherbimeve (neni 326);
1.3.31uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme (neni 332);
1.3.49mospërfillja e gjykatës (neni 401);
1.3.50mospjesëmarrja në mënjanimin e rrezikut të përgjithshëm (neni 413);
1.3.51heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave (neni 414);
1.3.52marrja apo asgjësimi i vulave zyrtare ose i shkresave zyrtare (neni 415);
1.3.53asgjësimi apo fshehja e materialit arkivor (neni 416);
1.3.54prezentimi i rremë si person zyrtar (neni 417);
1.3.55vetëgjyqësia (neni 418).
1.3.32keqpërdorimi i sigurimit (neni 338);
1.3.33dëmtimi i të drejtave pronësore të personit tjetër (neni 344);
1.3.34blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale (neni 345);
1.3.35prodhimi, shitja dhe vënia në qarkullim e materieve të dëmshme për mjekimin e shtazëve (neni 351);
1.3.36dhënia e ndihmës veterinare në mënyrë të pandërgjegjshme (neni 352);
1.3.37ushtrimi i kundërligjshëm i shërbimeve veterinere (neni 353);
1.3.38gjuetia e kundërligjshme (neni 359);
1.3.39shitja ose nxjerrja e trofeve të kafshëve të egra jashtë Republikës së Kosovës (neni 360);
1.3.40shitja ose nxjerrja e të mirave natyrore, bimëve ose kafshëve posaçërisht të mbrojtura jashtë republikës së kosovës (neni 361);
1.3.41peshkimi i kundërligjshëm (neni 36)

E tash po e pres ftesen nga ju Ambasador i nderuar. Ne cili do vend qe te ma mundesoni me pas nje jete normale … kudo n’bote.

Leave a Reply